Interim directeur

Uiteraard ben ik breed inzetbaar, maar voor onderstaande onderwerpen moet je zeker bij me aankloppen

 • Kwaliteit
  • Kwaliteitsstructuur neerzetten in de school.
  • Opsporen van hiaten in kwaliteitsstructuur en verbeteringen doorvoeren.
 • Missie-visie van de school.
  • Vaststellen van de missie-visie; bepalen koers.
  • Aansluiten op een bestaande visie, in hoeverre is deze levend?
  • Het uit elkaar halen van het waarom, wat en hoe.
  • Concretiseren van de visie naar waarneembaar gedrag van team en/of kinderen.
 • Professionele cultuur.
  • Op welk ontwikkelingsniveau bevindt het team (ook management) zich, wat is de volgende stap?
  • Vaststellen van wenselijk gedrag met het team, maar ook hoe wordt deze verandering duurzaam?
  • Bespreekbaar maken van gedrag wat onder de oppervlakte blijft, zowel individueel als in teamverband.
 • Innovatie van het onderwijs.
  • Veranderingsproces in gang zetten, wat komt daarbij kijken.
  • Ideeën binnen het team woorden geven, samenhang zoeken, richting bepalen.
  • Kritische luisteraar, zijn alle onderdelen goed in beeld, overzicht van de impact die het kan geven.


Advies

Er is een probleem maar je krijgt de vinger er niet direct op.

Op zoek naar wat er 'onder de ijsberg' zit. Soms kan een ander die analyse beter uitvoeren en jou en je team op weg helpen om zoveel mogelijk 'boven de ijsberg' te krijgen.

Projecten

Een project op bestuursniveau waar je graag een verfrissende kijk op hebt.

Je directieleden zijn allemaal te druk met hun eigen scholen en taken. Of je wilt juist eens een andere/ nieuwe kijk op een project. Of het project blijft gewoonweg liggen, maar de reden daarvoor is niet helemaal duidelijk. Je huurt mij in voor de uren die je denkt dat nodig zijn om het project tot een goed einde te brengen.