Interim directeur

Uiteraard ben ik breed inzetbaar, maar voor onderstaande onderwerpen moet je zeker bij me aankloppen

 • Kwaliteit
  • Kwaliteitsstructuur neerzetten in de school.
  • Opsporen van hiaten in kwaliteitsstructuur en verbeteringen doorvoeren.
 • Missie-visie van de school.
  • Vaststellen van de missie-visie; bepalen koers.
  • Aansluiten op een bestaande visie, in hoeverre is deze levend?
  • Het uit elkaar halen van het waarom, wat en hoe.
  • Concretiseren van de visie naar waarneembaar gedrag van team en/of kinderen.
 • Professionele cultuur.
  • Op welk ontwikkelingsniveau bevindt het team (ook management) zich, wat is de volgende stap?
  • Vaststellen van wenselijk gedrag met het team, maar ook hoe wordt deze verandering duurzaam?
  • Bespreekbaar maken van gedrag wat onder de oppervlakte blijft, zowel individueel als in teamverband.
 • Innovatie van het onderwijs.
  • Veranderingsproces in gang zetten, wat komt daarbij kijken.
  • Ideeën binnen het team woorden geven, samenhang zoeken, richting bepalen.
  • Kritische luisteraar, zijn alle onderdelen goed in beeld, overzicht van de impact die het kan geven.


Advies

Er is een probleem maar je krijgt de vinger er niet direct op.

Ik breng voor je en de school/ het team in beeld wat er 'onder de ijsberg' zit. Ik help de school op weg naar een professionele cultuur, betere samenwerking en een duidelijke koers. Dit doe ik onder andere door gerichte feedback te geven, zaken bespreekbaar te maken individueel of in teamverband en inzicht te geven in het grotere geheel.

Projecten

Ik breng een project op bestuursniveau voor je tot een van te te voren besproken resultaat.

Je directieleden zijn allemaal te druk met hun eigen scholen en taken. Of je wilt juist eens een andere/ verfrissende nieuwe kijk op een project. Of het project blijft gewoonweg liggen, maar de reden daarvoor is niet helemaal duidelijk. Je huurt mij in voor de uren die je denkt dat nodig zijn om het project tot een goed einde te brengen.