Resultaten/ recensies

Basisschool Sint Franciscus te Woerden (Kalisto); in zeer korte tijd een groot onderwijskundig ontwikkelproces & noodzakelijke cultuuromslag in gang gezet. Op bovenschools niveau deelgenomen uitstippelen beleidsafspraken rondom taakbeleid.
"Marlou heeft op KBS Franciscus blijk gegeven van een groot analytisch vermogen. Zij heeft in korte tijd doorzien waar de school in haar ontwikkeling stond en nodig had. Marlou heeft daarop het team en de ouders meegenomen op weg naar eigentijdser onderwijs." Anneke van der Waal ~ meerscholendirecteur Kalisto


Basisschool de Molenwiek te Woerden (Kalisto); professionele organisatie ontwikkeld. Doelgericht schoolplan 2015-2019 vanuit keuzes gebaseerd op visie. Kwaliteitsteam op school opgezet met IB-er. Op bovenschools niveau deelgenomen aan beleidsteam kwaliteit: o.a. collegiale visitatie & nieuw kwaliteitssysteem opgezet. Daarnaast met directeurenraad mede vorm gegeven aan nieuwe structuur op bovenschools niveau, van 3 CvB leden naar 1 met beleidsteams, verdeling scholen in clusters.
"Tijdens onze samenwerking heb ik Marlou leren kennen als iemand met ambities voor zichzelf en voor de organisatie. Ze ziet wat nodig is en bij het stellen van doelen is ze naast ambitieus ook realistisch. Marlou heeft zich ingezet om de missie en visie van de school leidend te laten zijn en deze zichtbaar te maken in de dagelijkse praktijk. Ze ziet het belang van samenwerken als team en het betrekken van alle teamleden bij processen. Ze creëert een werkomgeving die daarbij past, waarin ieder teamlid verantwoordelijk en betrokken is." Ilonka Luhulima ~ intern begeleider de Molenwiek


'"Binnen het werkveld heb ik Marlou leren kennen als een heel betrokken en gedreven persoon. Haar doelgerichtheid en heldere visie spreken me enorm aan. Altijd rekening houdend met de menselijke maat kan ze uitstekend omgaan met verschillende belangen." Frans Muskens

Reactie