Groei

jouw organisatie bloeit op

Mijn belangrijkste doel is groei in de brede zin van het woord. Kinderen zijn de toekomst van ons land en verdienen dus het beste onderwijs. Maar wat is dat? Daar verdiep ik mezelf elke dag in, ik lees erover, praat erover en probeer zo een mening te vormen. Ik denk niet dat 1 vorm van onderwijs het beste is, ik denk dat het van belang is goed te kijken naar de doelgroep, naar de maatschappij en naar de kwaliteiten in en om de school.

Om goed onderwijs neer te zetten is het van belang dat iedereen werkzaam in het onderwijs continu kritisch durft te zijn naar zichzelf, de organisatie en de ander. Ofwel durft te groeien, en niet zomaar het woord durven. Die durf is nodig om je kwetsbaar op te kunnen stellen, iets wat in de huidige maatschappij niet altijd wordt gewaardeerd.

Ieder mens is autonoom in zijn denken en handelen, maar autonoom handelen vraagt ook om verantwoordelijkheid nemen. Verantwoordelijkheid geven, krijgen en ernaar handelen is niet zo makkelijk als je misschien denkt. Juist dat is voor mij de kern van een goed gesprek in het onderwijs. Waar zit jouw passie voor leren en hoe zie je dat terug in je handelen? En wat verwacht ik van je indien je de verantwoordelijkheid wilt nemen voor een onderdeel.

Elk kind wordt geboren en wil leren, kijk maar eens hoe snel een baby zich ontwikkelt. Toch raken sommige kinderen en volwassen deze drive lopende hun leven kwijt. Ik wil terug naar die basis, die drive, zowel bij kinderen als bij volwassenen. Ga je met me mee?

Wat breng ik?

Een duizendpoot die veel mogelijkheden en kansen ziet. Ik denk graag groot en vind niet snel iets onmogelijk. Het glas is altijd halfvol en gaat het niet linksom dan misschien wel rechtsom. Doelgerichtheid in mijn werk met vrijheid binnen duidelijke kaders waarbij ik verbinding zoek met de ander of de organisatie.

Als (tijdelijke) medewerker denk ik altijd vanuit schoolbelang, maar zoek ook de verbinding met stichtingsbelang. Twee weten nog altijd meer dan één en er zijn vaak mooie initiatieven op andere scholen binnen een stichting waar je je voordeel mee kunt doen. Ik zal te allen tijde de discussie aangaan met iemand die vindt dat iets van de inspectie of de stichting moet. Er is zoveel meer vrijheid dan veel leerkrachten zich realiseren en soms ook achter verschuilen. Zolang iets in lijn is met de missie en visie van school juich ik initiatieven in school toe.

Ontwikkelingen in het onderwijs volg ik op de voet via diverse publicaties, boeken, social media, congressen etc. Zo vorm ik me een mening over diverse onderwerpen, maar ga daar ook graag een open gesprek over aan.

Daarnaast sta ik met regelmaat nog 'met mijn voeten in de klei'. Een eigenschap die veel leerkrachten waarderen en waardoor ik makkelijk verbinding kan maken met de ander.

Hoe werk ik?

Mijn belangrijkste doel is groei van de ander. Dat zijn uiteraard de kinderen in je school, maar daarvoor is ook groei van jouw medewerkers nodig. Om groei te bewerkstelligen ga ik uit van wat er is, maar ben niet bang om hier vragen over te stellen. Vragen zoals: 'Wat is de visie van de school hierover?' 'Waar knelt dit met je eigen visie?' 'Waarom gebruik je deze aanpak?' 'Welk doel dient dit?' Dit gaat zowel over zichtbaar gedrag en handelingen als gedrag en handelingen welke niet direct zichtbaar zijn.

Mijn belangrijkste competenties zijn: doelgericht, analytisch en flexibel. Voor jouw organisatie kan ik deze competenties naar gelang inzetten vanuit een duidelijke opdracht met kaders. Er is een recent assessment aanwezig, deze brengt nog breder in beeld wie ik ben en hoe ik werk. Indien je geïnteresseerd bent kan ik je deze toesturen.

Mijn aanpak kenmerkt zich door het in beeld brengen van de organisatie en zicht hebben op alle factoren. Daarna gericht kiezen voor een aantal hefbomen en daar een doelgerichte aanpak voor opzetten. Ik ga in verbinding met de organisatie, maar bewaar de metapositie om de juiste dingen te doen.